О нама

Редакција недељника „Наша реч“

Главни и одговорни уредник:
НИКОЛА ЛАКИЋ

Уредници:
ГОРАН ГОГА ПАНТИН,
ПРЕДРАГ ДЕСПОТОВИЋ

Коректор:
ГОРАН МИШКОВИЋ

Секретарица:
СВЕТЛАНА БАНДУ

Техничка припрема:
СЕНАДИН КРСТИЋ, ЛАЗАР АЋИМОВ