Наша реч – број 1726

Бисери српске духовности у Белобрешки

Изложба остаје у Белобрешки више седмица. Према речима домаћина, „врата су увек отворена за мање или веће групе посетилаца, сваког дана, у било које доба, под условом да се претходно најаве“